14 de desembre, 2009

TREBALLAM PER L’ESTALVI I PER NO PUJAR ELS IMPOSTS ALS CIUTADANS
Enguany no apujarem els impostos.
Encara que els impostos de Son Servera són els més baixos de tot el llevant mallorquí i, després de tantes polèmiques infundades sobre aquesta qüestió, es temia que l'única solució per donar aire a l'economia del nostre ajuntament fos augmentar els impostos per poder dur endavant els projectes planificats.
Però hem preferit, com resulta evident ja en el pressupost del 2009 aprovat el mes d'octubre, limitar les partides de despesa corrent que no siguin necessàries o imprevistes en comptes de fer pagar als ciutadans una crisi econòmica sense precedents en la història recent.

"Hi haurà un període un molt crític - comenta el regidor dels Independents - però, vist que encara cap govern ha trobat la manera de superar la crisi econòmica penso que pel bé de la nostra comunitat l'única solució viable és estalviar, en lloc de demanar sacrificis als ciutadans. El problema és que el ritme de despesa tant de l'anterior legislatura com de la primera meitat d'aquesta, presenta una gran inèrcia, i encara hi ha moltes factures impagades".

Per mostrar-vos que els nostres impostos són els més baixos publiquem les xifres dels ajuntaments veïns en comparació amb el nostre.

Hi tornam

Sabem que hem estat molt de temps sense escriure res al blog.
Hi tornam.
La feina de l'ajuntament és molta i no sempre tenim el temps que voldríem per escriure i informar-vos a través d'aquesta eina.

A veure si ara podem actualitzar més el nostre blog.

Ja sabeu que si voleu informar-nos de res, queixar-vos o suggerir-nos alguna millora ho podeu fer al mateix ajuntament serverí.

Salut