20 de maig, 2011

Presentacio de la nostra llista a les eleccions municipals de 2011

Programa dels Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona

Benvolguts veïnats,

Aquest és el programa electoral --la nostra fulla de ruta-- que el grup d’Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona, volem portar a terme al nostre municipi durant els propers quatre anys.

Com a grup polític quasi bé tots ja ens coneixeu. Tots heu vist com ens hem esforçat per anar millorant el poble, i la qualitat de vida de la seva gent. Pensam que això ho hem aconseguit principalment per dos motius:

 • El primer té a veure amb una sèrie de fites aconseguides que representen un abans i un després en la vida quotidiana del nostre poble. Parlam de realitats; com la via de circumval·lació, el nou centre de salut, el nou centre poliesportiu, els carrils cicloturístics, la neteja i cura dels carrers i del patrimoni serverí, la reforma de l’estació amb l’arribada del tren, i tantíssimes altres actuacions que han estat possibles gràcies a la nostra acció política.
 • El segon té a veure amb la nostra manera de ser i de fer feina. Tots heu pogut constatar que el Independents som un grup de gent propera i accessible, gent del poble, que no s’enfila a la parra. Tots ens coneixeu, som al·lots i al·lotes humils i transparents, que ens aferram a la feina fora manies, tant si s’ha de suar com si s’ha d’anar amb corbata. Pensam que aquesta senzillesa ha aconseguit connectar i engrescar la gent, que de cada pic surt més al carrer, ens visiten de més enfora, i posen Son Servera al lloc on es mereix dins el mapa de Mallorca.

Els temps que corren són de vaques magres, tots ho sabem. La crisi ha donat punt al temps de fer vega, xerrades periodístiques i fotos. De totes maneres a nosaltres això no mos tira enrere; precisament quan manquen els recursos econòmics és quan més podem fer valer el nostre millor actiu: la il·lusió, la feina i la humilitat.

Com veureu, al nostre programa no hi apareixen grans inversions innecessàries i no alcançables. Totes les actuacions que proposam són factibles, realistes i positives pel poble. A més, estam convençuts que les podem dur a terme perquè confiam en nosaltres mateixos, tenim experiència i som Independents. No ens devem a cap sigla, ni a cap partit, no actuam amb servilisme de cap a Palma, ni hem de quedar bé amb cap “jefe” gros. Nosaltres només ens devem al nostre municipi, aquesta és la nostra ideologia i el nostre compromís. Som independents per Son Servera! Comptam amb tu! Som independents per tu!


SOCIETAT I BENESTAR

 • Crearem la figura del “policia de barri”, més accessible i proper al ciutadà, fomentant un major civisme i millor convivència veïnal.
 • Instal·larem càmeres de vídeo vigilància a on calgui, per a intentar evitar activitats vandàliques i/o incíviques.
 • Incrementarem la presencia policial durant la temporada turística i a l’hivern.
 • Obrirem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament un capvespre a la setmana.
 • Mantindrem les ajudes assistencials i de caire social.
 • Les famílies nombroses obtindran bonificacions fiscals en els impostos municipals.
 • Fraccionament del pagament de la contribució.
 • Continuarem els esforços encaminats cap a una major conscienciació cívica i mediambiental.
 • Continuarem la tasca de supervisió estricte de neteja i manteniment.
 • Potenciarem l’ús d’un telèfon municipal i del portal web per a que tots els veïnats ens informin de manera anònima sobre incidències (brutor, desperfectes, etc).
 • Crearem una zona infantil coberta i d’interior , per a que els infants puguin jugar a l’hivern quan plou i fa fred (amb un boti boti, gronxadors, etc).
 • Establirem control d’horaris i major manteniment dels parcs infantils.
 • Farem parcs infantils exclusivament per a nins menors de 4 anys.
 • Replantejament de la Plaça Nova com a nou espai lúdic i infantil.
 • Incentivarem la creació d’una associació per a la segona edat, amb un espai propi.
 • Crearem nous marcs de consulta, de diàleg i de debat per a conèixer millor les demandes de la població (assemblees, qüestionaris, consultes populars, etc).


SANITAT

 • Creació d’un Centre de Nit, destinat a l’atenció de persones majors i/o dependents, per a que els seus familiars puguin gaudir d’un major descans i qualitat de vida.
 • Posarem un vehicle habilitat per acompanyar als usuaris del centre de dia i de nit a les seves cases.
 • Consolidarem el servei municipal de menjar a domicili per a persones dependents.
 • Intentarem promoure una borsa de voluntariat social al poble.
 • Continuar fermament amb la implantació del Pla Municipal Antidroga que ja s’està elaborant.


URBANISME

 • Promourem campanyes d’embelliment dels edificis plurifamiliars de tot el municipi, amb incentius especials.
 • Abaratirem les llicències d'obres per a fomentar projectes i incentivar al sector de la construcció i a la resta de gremis vinculats.
 • Intentarem amb tota la nostra fermesa arribar a una solució urbanística definitiva per a la zona de les parcel·les de Ca S'Hereu.
 • Rehabilitarem la Plaça del Mercat: nou ferm, drenatge, teulades, nou accés a l’estació per darrera i banys.
 • Posarem en marxa un Pla de Rehabilitació Integral, per a cases antigues i/o abandonades:
 • Pels propietaris: Facilitant informació i ajudant pels tràmits de totes les subvencions (Normes Subsidiàries, Catàleg de Patrimoni, etc).
 • Pels constructors: Oferint una nova oportunitat de treball i simplificant els tràmits requerits.
 • Conferir al centre del poble una estètica més tradicional i integrada a la nostra idiosincràsia (rètols, senyals, mobiliari, gamma de colors, etc).
 • Rehabilitarem les aceres, suprimint les barreres arquitectòniques, i eixamplarem aquelles on sigui possible.


TURISME

 • Mantindrem un Pla Municipal per a la neteja, ordenació i manteniment diari de la nostra zona turística.
 • Continuarem fent feina amb el Pla de Reactivació Turística.
 • Senyalitzarem les direccions i els noms dels Hotels als principals accessos de Cala Millor, Cala Bona i Costa dels Pins.
 • Incentivarem la fidelització i desestacionalització turística amb plans específics per a turisme esportiu, de naturalesa i cultura.
 • Portarem a terme reunions periòdiques amb els empresaris de la nostra zona.
 • Mitjançant els Serveis Educatius i la Formació per Adults, continuarem organitzant cursos de formació professional en l’àmbit de l’hostaleria, per donar un millor servei al nostre turista.
 • Dotarem de banys públics el passeig de la zona turística, amb el manteniment i higiene adients.
 • Dinamitzarem les platges amb activitats esportives i lúdiques.
 • Portar a terme de manera habitual animacions artístiques i musicals a la zona costanera, per a conferir més vida i ambient al carrer.
 • Exigirem a la demarcació de Costes que es dugui a terme el Projecte de la Façana Marítima de Son Servera.


COMERÇ

 • Fomentarem, en la mesura en que sigui possible, les associacions sectorials o d’empresaris.
 • Donarem continuïtat a les iniciatives ja començades, tal com setmanes temàtiques als restaurants amb preus populars.
 • Portarem a terme campanyes informatives i de suport al Comerç Just.
 • Canalitzarem i facilitarem la informació sobre les ajudes als comerços i subvencions disponibles per a les associacions de comerciants.
 • Potenciarem els nostres comerços amb campanyes promocionals i publicitàries, cercant una marca pel municipi.

ECONOMIA I EMPRESA

 • Facilitarem i simplificarem tots els tràmits administratius municipals per fomentar l’empresa, el treball i l’ocupació.
 • Involucrarem de manera més dinàmica i activa la oficina del SOIB de Cala Millor, per afavorir trobar més llocs de feina i de manera més àgil.
 • Exigirem, abans de qualsevol acord municipal, i des de la nostra posició autònoma i independent, la obtenció de recursos econòmics per a donar sortida a factures impagades per manca de liquides.
 • Seguirem intensificant el control en la despesa pública, i s’aplicaran plans d’austeritat i de reorganització d’organigrames i departaments de l’ajuntament.
 • Oferirem un Servei d’informació per informar activament i ajudar a tramitar subvencions al ciutadans i a les PYMES.
 • Fomnetarem el contacte, la interrelació i la integració dels emprenedors del municipi i de la comarca de Llevant (subvencions a la innovació, crèdits ICO, etc).


AGRICULTURA i PESCA

 • Continuarem amb la tasca de manteniment i neteja de camades i torrents.
 • Continuarem oferint cursos d’aplicador de fitosanitaris.
 • Treballarem per a oferir cursos d’agricultura ecològica (poda, elaboració d’oli, etc) i promoure espais d’interrelació en el món de la pagesia.
 • Procurarem activar i ampliar la xarxa de la Comunitat de Regants amb aigües depurades.
 • Col·laborarem amb les entitats supramunicipals per a incentivar el consum de “Producte Local”.
 • Reivindicarem incansablement a l’autoritat competent la posada en servei de la benzinera d’embarcacions del moll de Cala Bona.


EDUCACIÓ I CULTURA

 • Crearem una Escoleta Municipal per al nins de 0-3 anys a l’antic Centre de Salut.
 • Exigirem l’ampliació del Col·legi “Na Penyal” de Cala Millor.
 • Seguirem apostant per l’Escoleta Matinera.
 • Intentarem ampliar l’ensenyament musical fins a grau mitjà.
 • Promourem una escola de teatre per a la gent major.
 • Crearem una Comissió de Reis Mags.
 • Donarem suport actiu a totes les iniciatives de les associacions culturals i juvenils del nostre poble.
 • Posarem en marxa de bell nou les Jornades d’Estudis Locals.
 • Durem a terme trobades literàries i fomentarem el dia de Sant Jordi.
 • Seguirem promovent la participació activa del ciutadans en les festes patronals del municipi, oferint programacions variades i atractives per a tothom.


PATRIMONI

 • Intentarem, amb l’ajut dels veïns, la recuperació del Patrimoni Cultural Local amb la finalitat de crear un Museu de Patrimoni Serverí.
 • Crearem i publicarem una ruta de patrimoni històric .
 • Instal·larem el Pastoret de la Pesta de manera fixa i definitiva, amb una llegenda explicativa sobre aquest episodi del nostre poble.
 • Seguirem millorant la infraestructura històrica del poble:
 • Rehabilitació i il·luminació permanent del Pont d’en Calet.
 • Rehabilitació dels Rentadors, creant una zona per a descansar i berenar.
 • Elaborarem Plans de Conservació del Patrimoni Etnològic (molins, sínies, talaiots, etc).


JOVENTUT

 • Instal·larem una pista homologada i permanent per a skate.
 • Dotarem cabines d’assaig per als grups de música; insonoritzades, amb accessos controlats (horaris i DNI) i amb les infraestructures mínimes (moqueta, preses de corrent, taula de mescla, microfonia, columnes de veu i bateria).
 • Celebrarem assemblees per al jove ciutadà, només dedicades i especifiques per a la joventut.
 • Habilitarem una zona rural del municipi com a centre de dinamització social: campaments, granja-escola, cases de colònies.
 • Fomentarem un major intercanvi de coneixements entre padrins i joves, mitjançant trobades, tallers i activitats conjuntes.


MOBILITAT I TRANSPORTS

 • Promourem el desplaçament a peu i en bicicleta pels nuclis urbans del municipi de Son Servera.
 • Replantejarem el tràfic de determinats carrers de la zona turística, per a facilitar i agilitzar els accessos i les sortides a la mateixa.
 • Establiment d’aparcaments amb Zona Blava gratuïta amb temps limitat, durant els horaris comercials dels dies feiners al nucli turístic.
 • Farem accessos pels vianants des de Son Gri, Son Comparet i el Clot Fiol cap al nucli urbà del poble, per a que hi puguin anar a peu i fora perill de travessar carreteres.
 • Eixamplarem la carretera de Son Sard a la Costa dels Pins i la de Son Servera a la Font dels Molins, habilitant-hi un carril bici.
 • El Bus Urbà el reconvertirem com a bus llançadora del tren des de Costa dels Pins – Cala Bona – Cala Millor, i traspassarem el seu cost als Serveis Ferroviaris.


ESPORTS

 • El Centre Poliesportiu Es Pinaró es convertirà en el centre de referència esportiva de la comarca, tant en nombre de socis com en nombre d’activitats disponibles (natació, aquagym, futbol 7, futbet indoor, fitness, etc).
 • Continuarem apostant pels esports nàutics.
 • Fomentarem l’esport Serverí d’elit amb un programa específic d’ajudes i subvencions.
 • Seguirem apostant per les Escoletes Municipals.
 • Incentivarem l’associacionisme en l’esport individual i alternatiu.


MEDI AMBIENT

 • Intentarem assessorar i canalitzar les subvencions a les vivendes unifamiliars per a la instal·lació d’energies renovables (plaques solars, molins etc.)
 • Reduirem la contaminació lumínica del terme.
 • Elaborarem un Pla de Neteja i Manteniment dels Boscos.
 • Incentivarem un Programa d’Energies Renovables i Sostenibles.
 • Ampliarem la Xarxa d’Itineraris Rurals del municipi.
 • Promourem el voluntariat mediambiental (Ressembra d’arbres).
 • Continuarem apostant pel reciclatge i la recollida selectiva.
 • Portarem a terme campanyes porta a porta per a identificar i posar el Xip als cans del municipi.
 • Facilitarem informació constantment als ciutadans sobre els horaris de recollida, les freqüències, etc.
 • Crearem zones de Pipicans.
 • Continuarem duent a terme l’Agenda Local 21.

  COMARCA

  Apostarem per a la creació de la Mancomunitat del Llevant, per mancomunar serveis i millorar la gestió d’alguns recursos (incineració de fems, caneres comarcals, ampliació d’atractius turístics, transports interurbans, lloguer de taules, cadires, carpes,etc).14 de desembre, 2009

TREBALLAM PER L’ESTALVI I PER NO PUJAR ELS IMPOSTS ALS CIUTADANS
Enguany no apujarem els impostos.
Encara que els impostos de Son Servera són els més baixos de tot el llevant mallorquí i, després de tantes polèmiques infundades sobre aquesta qüestió, es temia que l'única solució per donar aire a l'economia del nostre ajuntament fos augmentar els impostos per poder dur endavant els projectes planificats.
Però hem preferit, com resulta evident ja en el pressupost del 2009 aprovat el mes d'octubre, limitar les partides de despesa corrent que no siguin necessàries o imprevistes en comptes de fer pagar als ciutadans una crisi econòmica sense precedents en la història recent.

"Hi haurà un període un molt crític - comenta el regidor dels Independents - però, vist que encara cap govern ha trobat la manera de superar la crisi econòmica penso que pel bé de la nostra comunitat l'única solució viable és estalviar, en lloc de demanar sacrificis als ciutadans. El problema és que el ritme de despesa tant de l'anterior legislatura com de la primera meitat d'aquesta, presenta una gran inèrcia, i encara hi ha moltes factures impagades".

Per mostrar-vos que els nostres impostos són els més baixos publiquem les xifres dels ajuntaments veïns en comparació amb el nostre.

Hi tornam

Sabem que hem estat molt de temps sense escriure res al blog.
Hi tornam.
La feina de l'ajuntament és molta i no sempre tenim el temps que voldríem per escriure i informar-vos a través d'aquesta eina.

A veure si ara podem actualitzar més el nostre blog.

Ja sabeu que si voleu informar-nos de res, queixar-vos o suggerir-nos alguna millora ho podeu fer al mateix ajuntament serverí.

Salut

03 de juny, 2008

Conclusions del Fòrum sobre Turisme i sostenibilitat a Son Servera

La nostra regidora de Turisme va presentar aquest tercer fòrum

El passat dijous, dia 29 de maig va tenir lloc el Fòrum “ Turisme i sostenibilitat : El repte del futur” al Cinema Teatre La Unió de Son Servera, organitzat per Independents i amb l’assistència de més d’un centenar de persones.

Els components de la taula redona foren el Sr. Joan Sastre, Director General de Promoció Turística del Govern Balear, el Sr. Vicenç Canyelles, Arquitecte de la Fundació per a la Sostenibilitat de les Illes Balears, el Sr. Antoni Tarabini, sociòleg i President de la Fundació Gadeso, el Sr. Pere Cañellas, hoteler i ex President de la FEHM, i el Sr. Antoni Roig, Vicepresident de l’Associació Hotelera de la Badia de Cala Millor.

Els participants es congratularen d’una iniciativa com aquesta i perque finalment es podrien confrontar els temes que vertaderament afecten a una illa com Mallorca i més concretament una destinació con Cala Millor, que viu directament del Turisme.

La Regidora de Turisme de l’Ajuntament de Son Servera, Carme Nebot (Independents) presentà la vetllada fent una petita retrospectiva del que ha estat l’evolució del Turisme a la zona de Son Servera, des de l’hotel Eureka fins a l’arriba del tot inclòs, després de la qual el moderador, Xisco Umbert, il·lustrà els temes de debat: la sostenibilitat com a base del turisme, estratègies de dinamització de destinacions madures, la identitat local com a factor de diferenciació turística, la importància del comerç i la restauració en turisme, política i propostes per a el millorament de la sostenibilitat del model turístic i els efectes de l’economia internacional en el turisme.

El Sr. Canyelles, de la Fundació Balears Sostenible, il·lustrà el model que s’està posant en marxa a la Finca Pública de Son Real (Ca’n Picafort) fent especial èmfasi en el seu objectiu de sostenibilitat, defensa de flora i fauna, recuperació d’elements etnològics, autonomia energètica, restauració i posada en valor
de restes arqueològiques,…

Després d’ell va ser el Director General de Promoció Turística del Govern de les Illes Balears qui comentà que fins ara el model de sol i platja és sostenible en si mateix i que ha funcionat perfectament i que donada la seva importància i havent-se posar d’acord amb les companyies que operen en els mercats emisors, s’han fet inversons de fins a 1.200.000 euros en campanyes de valorització de les Illes Balears.

Els participants i el moderador en la taula rodona

L’hoteler Pedro Cañellas defensà el fet que Cala Millor s’està modernitzant i comentà les eines que empren els establiments hotelers per esser més eficients en l’ús d’energies i en defensa del medi ambient.

El sociòleg Antoni Tarabini, gran coneixedor de Cala Millor, va posar sobre la taula dades molt interessants, com les que apuntaven a que segons les enquestes elaboren a la seva fundació, el client sol quedar molt satisfet de l’oferta d’allotjament, poc satisfets de la zona i gens de la restant oferta turística, que digué no es limita a bars i souvenirs, sino també a oferta d’oci, excursions, i demés. També va xerrar de l’evolució del client, de l’escurçament dels períodes de vacances i de les reserves a través d’Internet que, afirmà, són ja d’un 30 % de les reserves totals. Digué, així mateix, que les vacances estan tan arrelades dins les necessitats de les persones que és difícil que fins i tot en temps de menys poder adquisitiu es deixi de viatjar, el que es farà serà cercar destinacions que ofereixin preus més competitius. També va xerrar de la importància de posar en valor els actius de que ja disposam i d’oferir alguna cosa d’especial, de diferenciar la zona de les restants.

També la intervenció del Sr. Antoni Roig versà d’aquells turistes que podien quedar fins a tres setmanes a l’hotel i que estaven ben fidelitzats i que per qüestió del pas del temps, relleu generacional, noves ofertes i escurçament dels períodes de vacances ja no compleixen el nombre d’estades que es tenien anteriorment, tot i augmentar el nombre de turistes que arriben a Cala Millor.

Tots estaren d’acord que el turista no ve a estar dins l’hotel i no sortir per res, de manera que és importantíssim un entorn de qualitat i una oferta turística adequada.

En la part de les preguntes es va demanar sobre l’obertura de nous mercats, en la que es va fer referència a l’entrada del mercat emissor rus a la zona de Cala Millor, així com al fet que els touroperadors de sempre també fan arribar turistes de països com ara Bèlgica, Polònia, Àustria, França,… que tot i que els mercats alemany, anglès i espanyol segueixen essent els més importants, es va donant cabuda a nous emissors. En aquest punt es va xerrar també de la importància de disposar de línies directes de vols, sense les quals perdem l' avantatja competitiva de que disposam d’estar a només dues hores i mitja en avió dels principals aeroports d’Europa, com comenta el Sr. Pere Cañellas, són els avantatges i inconvenients de ser una illa.

Dels públic sorgí el comentari de que potser vivim d’esquena a la mar i no li treim el profit que podríem. A aquest comentari en Antoni Servera, Regidor de Medi Ambient de l’ajuntament serverí (Independents) va comentar que s’estaven realitzant les indagacions corresponents per posar en marxa una escola de vela i posar en valor i promocionar altres esports aquàtics.

Tots els ponents de la taula redona varen coincidir que el sector privat i el sector públic han de caminar plegats i unir esforços per una millor gestió de Cala Millor.

El fòrum es va allargar dues hores, i després tots els assistents compartiren un pa amb oli i un bocí d’ensaïmada. Per cert, també d'un formatge excel·lent.

I òptima la tasca del moderador serverí Xisco Umbert.

Des d'aquest blog volem agrair als participants en aquest tercer Fòrum Independents la seva col·laboració.

29 de maig, 2008

Torna el Fòrum Independents: Turisme i Sostenibilitat.

Serà dijous, dia 29 de maig a les 20:00 al Teatre La Unió de Son Servera.

Intervindran
Sr. Joan Sastre, director general de promoció turística del Govern Balear
Sra. Carme Garcia, presidenta de l'associació hotelera Badia de Cala Millor
Sr. Antoni Maura, Fundació per a la sostenibilitat de les Illes Balears
Sr. Antoni Tarabini, sociòleg.
Sr. Pedro Cañellas, hoteler.
Sra. Karin Basseler, experta en el turisme de la zona.

Modera
Xisco Umbert, periodista

Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona” som un partit d’àmbit local que va néixer per treballar fort pel conjunt del terme municipal de Son Servera. Independents va sorgir arran de les eleccions municipals de 2007 per contribuir democràticament a la política local del municipi de Son Servera.

Independents tenim entre els nostres objectius assolir el benestar basat en el respecte mutu, la llibertat individual, la justícia social i la millora contínua i sense pausa del conjunt de la societat serverina.

Som un partit basat en les persones i les seves idees, en el respecte a la pluralitat i en la participació de tothom en la millora d’un municipi del qual ens poguem sentir orgullosos de pertànyer.

Volem fer del nostre terme un lloc viu i participatiu, dinàmic, modern i obert, un lloc amb arrels, que coneix la seva història i tradicions, i que encara amb il·lusió, el seu futur. Per això, varem posar en marxa el FÒRUM INDEPENDENTS, un espai de diàleg en format de taula rodona amb la participació dels millors experts per tractar els diferents problemes que afecten al nostre municipi i per cercar-hi solucions reals i efectives.

El primer FÒRUM INDEPENDENTS que posarem en marxa va ser dia 30 de març de 2007, en el qual es va tractar el creixement urbà del municipi a través del punt de vista de quatre arquitectes i tècnics en urbanisme. Els tècnics presents foren Norbert Viñas, Josep Manel Dapena, Mateu Carrió i Francisco Pardo, sota la moderació d'Antoni Servera.

Varem crear el FÒRUM perquè fos una taula rodona oberta als pensaments plurals, sempre i quan siguin respectuosos, per trobar les millors solucions als diferents problemes que afecten al nostre municipi. L’agricultura, per la importància que ha tingut tradicionalment a Son Servera, va ser el tema tractat en el segon FORUM INDEPENDENTS, que en aquesta ocasió va tenir forma de conferència a càrrec del tècnic Agrícola Pere Miralles.

Tot això va ser abans de les primeres eleccions municipals a les que ens varem presentar i que ens va donar l’oportunitat de tenir tres regidors dins el pacte de govern de l’Ajuntament de Son Servera. Tres regidors que duen les carteres de Turisme, Normalització Lingüística, Medi Ambient, Agricultura, Festes, Comerç i Hisenda.

Per això pensam que ara, que estam a punt de complir el nostre primer aniversari dins l’ajuntament, és un bon moment per tornar a posar en funcionament aquesta àgora que és el FÒRUM INDEPENDENTS. Un espai amb les conclusions del qual poguem fer feina per dur a terme projectes que millorin el municipi i atorguin idees al conjunt de les nostres illes.

D’aquesta manera ara ens trobam en un moment crucial. Volem millorar el nostre municipi, i tenim ganes i eines per fer-ho des de l’ajuntament. Per això volem pujar un escaló en aquest espai de creació d’idees obert al públic que és el FÒRUM INDEPENDENTS.

I per això hi tornam. El proper FÒRUM INDEPENDENTS vol tractar la principal força econòmica del municipi i de les Illes: el turisme. Preparam aquest fòrum per saber quins models de futur hi ha pel turisme del nostre municipi i de les nostres illes, i per això no podem, ni volem, donar l’esquena al bé més preuat que tenim a Mallorca: el nostre entorn natural. Aquesta és la causa de que el tema del FÒRUM INDEPENDENTS sigui “TURISME I SOSTENIBILITAT: EL REPTE DEL FUTUR”. Per això creim en el Fòrum, perquè creim en un futur pròsper i respectuós amb el medi ambient, però també per trobar idees que ens permetin dur a terme bons projectes que permetin millorar a tots els nivells el nostre municipi.

Hi estau tots convidats!

14 de desembre, 2007

Inauguració del local dels Independents.

Després de mesos en els que hem estat treballant de valent a l'ajuntament tornam al blog.
Creim que és una eina essencial perquè ens faceu arribar totes les vostres suggerències, queixes o opinions.
Ja fa mig anys que som a l'equip de govern de l'ajuntament de Son Servera i han estat mesos intensos, d'intensa adaptació i d'intensa feina.
Creim que anam pel camí que ens varem proposar i pel qual molts ens vareu votar.

Avui tornam al blog, i ho feim per convidar-vos a la inauguració de la seu dels Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona. Aquesta seu es tracta d'un local situat al carrer Doctor Servera, 20, i us hi esperam a partir de les 20:30 a tots.

El local servirà per estar més en contacte amb voltros, ja que els tres regidors que tenim a l'ajuntament, en Toni, en Pep, i na Carme, us podran atendre allà diferents dies a la setmana per aclarir el que vulgueu. La nostra intenció és ser un equip de gent que treballi per millorar el municipi estant molt en contacte amb voltros, i per això obrim avui aquest local.

Us hi esperam!

28 de maig, 2007

MOLTES GRÀCIES!

Moltes gràcies a tots aquells que heu dipositat la vostra confiança en el nostre partit.
Sabíem que era molt difícil per un partit acabat de néixer tenir representació dins l'ajuntament la primera vegada que se presentava. Per això haviem fet molta de feina. Tres regidors era fins fa poc un somni llunyà i ara els tenim.

Anunciar-vos que aquest blog continuarà, com a element democràtic, per estar en contacte amb el municipi, i des d'aquí us anirem informant de la feina que, a partir d'ara, durem a terme des de l'ajuntament.

Moltes gràcies a tots i visca Son Servera!

25 de maig, 2007

EL MÍTING DE SON SERVERA

Estam molt contents del míting d'ahir vespre a les cases de Ca s'Hereu. I és que tenim motiu. Quasi quatre centes persones varen assistir al nostre míting. Allà en Toni Monjo va xerrar del nostre projecte per aquest municipi, així com va parlar d'algunes de les propostes que hem pensat si governam Son Servera. En el mateix sentit, na Carme Nebot i en Pep Àlvarez, varen xerrar sobre diferents punts del nostre programa.
Per acabar es va convidar a tots els assistents a un sopar en el qual varem fer la xerradeta.

Independents ens presentam en aquestes eleccions per tres motius principals:

Som aquí perquè tenim ganes de fer molta de feina de manera honesta i transparent.
Ens presentam perquè tenim més ganes i il·lusió que ningú per millorar Son Servera.
Però sobretot ens presentam perquè tots i cadascun dels que formam Independents estimam Son Servera, i per això no ens podíem permetre que la seva degradació continuàs durant quatre anys més. En definitiva som aquí perquè volem fer d'aquest municipi el millor lloc del món.


TRIA SON SERVERA
VOTA INDEPENDENTS!

24 de maig, 2007

Avui vespre, a les 21:30, a les cases de Ca s'Hereu farem la presentació del nostre projecte per Son Servera. Hi estau tots convidats així com també estau convidats al sopar que us oferirem després del míting.

22 de maig, 2007

LES PANCARTES SOLIDÀRIES

Avui capvespre a la plaça de Son Servera hem presentat les pancartes solidàries. Una iniciativa que té com a objectiu destinar part dels doblers de la nostra campanya publicitària per a les eleccions a quatre ONG’s:

 • Fundació Campaner (Lluita contra el Noma a Àfrica)
 • Infants del Món
 • Amics del Poble Saharaui
 • Mallorca Missionera (Hondures)

Així, el candidat a la batlia dels Independents, Antoni “Monjo”, ha explicat que aquesta iniciativa neix per demanar sentit comú als grans partits i a les seves “despeses excessives de doblers en propaganda electoral i grans posades en escena que podrien fer molt per solucionar problemes tercer món”.

Les “pancartes solidàries” estan festes de cartró i el lema que s’hi llegeix està fet amb rotuladors.

D’aquesta manera els vuit-cents euros que havien de ser destinats a publicitar el partit de cara a les eleccions seran entregats al representant de cada una de les ONG’s a l’acte central dels “Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona” el pròxim dijous a les 21:30 hores a les Cases de Ca s’Hereu de Son Servera, on hi estau tots convidats.

21 de maig, 2007

EL MÍTING DE CALA MILLOR

El passat dissabte vespre varem presentar les nostres propostes per Cala Millor i Cala Bona davant més de 100 persones. Antoni "Monjo" aquesta vegada va fer de mestre de cerimònies ja que els encarregats de fer els discursos varen ser en Pep Àlvarez i na Carme Nebot. Entre les propostes que férem pels nuclis costaners cal destacar la nostra ferma aposta per la qualitat de tota la zona turística mitjançant la seguretat i la neteja (i el seu control diari), però també apostant pel comerç i el turisme mitjançant fortes campanyes publicitàries arreu de Mallorca.
Així com en Pep va fer un discurs entorn de la neteja i el comerç, na Carme es va centrar amb la nostra promesa d'equiparar les infraestructures d'atenció al ciutadà entre Son Servera i Cala Millor, entre d'altres punts que podreu trobar en el nostre programa.
Un bon menú de porcella, freixura i pamboli va clausurar la nostra presentació a la zona costanera.

19 de maig, 2007

UN PAS ENDAVANT (i un avís per demà diumenge)

Avui estau tots convidats a les 21:00 h. al centre cívic de Cala Millor per escoltar les nostres propostes per tota la zona costanera. Després d'això us convidarem a tots a sopar i beure i conèixer la nostra llista en persona.

Per altra banda avui se'ns ha fet saber que en Damià Ripoll (o els seus) ha pagat, a alguns mitjans de comunicació escrits de Mallorca, una entrevista on les preguntes se les han formulades ell i els seus, i no el periodista. Estau avisats.


Alerta a la manipulació del PP serverí en els diaris de demà diumenge 20 de maig
!


És així com entenen la democràcia?
Sabíem que en Damià començava a estar desesperat però no sabíem fins a quin punt.
Es veu que ha estat el darrer en adonar-se de la seva mala gestió al municipi.
Deu ser que ens comença a tenir por?

17 de maig, 2007

JA EL TENIM AQUÍ!

Us presentam el nostre programa electoral.
En ell hi ha la majoria de les propostes que durem a terme si governam.

Estam convençuts de que és el millor programa que es presenta en aquest municipi.
I si no ho creis el podeu llegir.

Si clicau aquí el podreu llegir i descarregar al vostre ordinador.16 de maig, 2007

SOPAR MITÍN A CALA MILLOR

El pròxim dissabte dia 19 de maig, a les 21:00 h. estau tots convidats al Centre Cívic de Cala Millor per sentir les nostres propostes per Cala Bona i Cala Millor. Després d'això hi haurà sopar per a tothom.
En el mateix acte també farem la presentació del programa electoral.
Clicau sobre la foto per llegir amb més detall.

Nota apart: d'aquí poc penjarem a n'aquest blog una foto de la porra de S'Oratge :)

15 de maig, 2007

L'ESTÈTICA DEL PP SERVERÍ

Cala Bona: qui t'ha vist i qui et veu


Aquest article vol fer un repàs d’algunes de les “millores” fetes per l’equip de govern de l’ajuntament del PP serverí durant els darrers quatre anys.

“L’embelliment” de Cala Bona

Actualment Cala Bona pareix qualsevol port de qualsevol zona —turística o no— del món. Poc a poc, hem anat veient com totes les casetes que caracteritzaven aquest moll s’han anat esbucant per fer-hi blocs de pisos totalment impersonals. No hagués estat millor per tots fer-lo Bé d'Interés Cultural?

Un edifici que molts de serverins estimàvem, la caseta dels pescadors, de cop la varen derruir per convertir-la en un edifici sense gens de personalitat amb un gust arquitectònic dubtós. No és estrany, que al cap de poc temps la gent ja l’hagués batiat com “es tanatori”.

El bar i oficina de turisme construït damunt el moll és d’un impacte visual total, no només perquè ens tapa la mar, sinó perquè segueix amb l’(anti)estètica que tant agrada actualment a l’equip de govern de l’ajuntament serverí.

“L’embelliment” de Cala Millor

Com poden dir que el que s’ha fet a Cala Millor, (amb una organització pèssima i que ha provocat múltiples problemes i queixes a tots els que habiten o viuen del centre costaner) és un embelliment?

L'únic que s’ha fet, ha estat posar llambordes per tot. D’això en diuen embelliment. Per fer d’una zona com Cala Millor, una zona realment millorada i guapa, es necessita molt més que clavar quatre rajoles i canviar quatre faroles pocs mesos abans de les eleccions.

El Centre Cultural La Unió

Per moltes ciutats i llocs turístics es veu una cura i un interès per conservar els seus edificis antics, això és el que dóna personalitat a aquests llocs i els fa dignes de ser visitats. A tot el municipi serverí està clar que això no passa. Aquí s’han anat tomant edificis emblemàtics i estimats per construir-ne de nous amb la terrible estètica que recorden als tanatoris. Era molt necessari que Son Servera pogués disposar d’un teatre. En teníem un molt estimat per molta gent del poble, l'arquitectura del qual reunia una sèrie d'elements d'interès que haurien d'haver-se conservat, tals com són les columnes de ferro colat, pròpies i característiques de l'arquitectura industrial d'inicis del segle XX, i uns exteriors marcats pel caràcter local i tradicional, però amb certs elements de filiació modernista dignes de ser conservats pel seu caràcter emblemàtic, en un context local en què se'n conserven escassos exemples

La Plaça de l’abeurador

També cal recordar que una plaça és un lloc de trobada i encontre. Ara s’acaba d’inaugurar la plaça de l’abeurador. Una plaça que no compta amb cap banc per seure i que tardarà anys en disposar d’ombres. Una plaça que no respecta ni la fisonomia ni el caràcter mediterrani del nostre municipi. Una plaça que contrasta de manera espectacularment negativa amb la bellesa de les cases de Ca S’Hereu o les de Son Corb. Una plaça, en definitiva, que no és una plaça, sinó una presa de pel a les arques municipals i de pas a tots els ciutadans d'aquest municipa. La raó: no és una plaça, és una acera ample.

Per tant, ¿Són aquestes les “millores” les que faran que estiguem orgullosos de pertànyer a Son Servera, o en canvi ens acabarem sentint a la força com els habitants de qualsevol barriada gris de qualsevol gran ciutat industrial?

¿Són aquestes “millores” i inauguracions les que faran de Son Servera un municipi digne de ser visitat per milers de persones cada any, o en canvi l’acabaran de convertir en un zona turística deprimida, pobra i sense gens d’interès ni personalitat?

Tot això fa que ens haguem de demanar si alguns regidors de l’equip de govern del PP serverí que han governat aquest municipi els darrers quatre anys estima el nostre municipi i la seva bellesa, o només s’han ficat dins l’ajuntament per altres interessos.

12 de maig, 2007

SUS!

Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona és un grup concebut des del poble i pel poble. No tenim cap tipus de lligam polític ni cap a Palma ni cap a Madrid. La nostra prioritat és el municipi i només el municipi, sense cap tipus de servilisme polític ni cap directriu imposada des de fora del poble.
Aportarem una nova sensibilitat als estaments polítics, una nova manera de fer les coses. Si governam cercarem el consens en tot moment sempre des de la serenitat, des de l’enteniment i la tolerància, amb educació i transparència, i sense caure en els paranys de la desqualificació i de la negació sistemàtica. Si no governem, farem una oposició intel·ligent, constructiva i recolzada amb dades i estudis objectius i professionals. Sense bloquejar la gestió.

Les raons per votar Independents per Son Servera són moltes.

A partir d'avui exposarem en aquest blog, que s'actualitzarà més del que ho ha fet fins ara, les nostres propostes pel nostre municipi.
Unes propostes, això sí, que es basen en situar en el centre del nostre programa, la lluita per la
Qualitat del nostre municipi, mitjançant i sobre tot, amb tres punts que no ens cansarem de repetir: Neteja, Seguretat i Manteniment.
Aquests tres punts seran
la base realista del nostre programa.
Però com hem dit, n'hi ha molts més, que exposarem en aquest blog a partir d'avui.

PERQUÈ SON SERVERA NECESSITA UN CANVI,
ARA INDEPENDENTS!


02 de maig, 2007

LA PRESENTACIÓ DELS INDEPENDENTS PER SON SERVERA, CALA MILLOR I CALA BONA

Més de 300 persones varen assistir a l’acte de presentació dels "Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona" en la nit del dissabte al Centre Cultural La Unió. En la presentació de la candidatura al govern municipal dels Independents hi varen intervenir dos convidats d’excepció, i és que el batle de Vilafranca, Jaume Sansó, i l’ex-batle d’Artà, Montserrat Santandreu, varen ser els presentadors de luxe del candidat dels Independents de Son Servera, Antoni Servera “Monjo”, que al mateix temps va fer la presentació de cada un dels membres del nou partit polític serverí. Per aquells que no ens vareu poder acompanyar, reproduïm el text que Antoni "Monjo" va llegir:

Benvinguts a tots.

Sabem que avui hi ha dues preguntes importants a l’aire. Qui som? I què volem pel nostre municipi?

Per respondre a la pregunta de qui som, vull presentar a un equip que ha apostat fort per fer un gran programa de millora pel nostre municipi. Un equip de gent preparada i disposada a deixar els millors anys de la seva vida a favor de Son Servera.

Tots ells, des del primer al darrer, al costat d’aquells que ens donen idees i suport constant, hem fet feina per desenvolupar el que pensam que és el millor programa pel nostre municipi, i hem sacrificat moltes hores a favor de la creació d’un equip que a continuació vos presentaré.

 1. Antoni Servera
 2. Josep Manel Álvarez
 3. Carme Nebot
 4. Miquel Àngel Espases
 5. Laura Schmalfeld
 6. Maria Magdalena Bauzà
 7. Amador López
 8. Jaume Miró
 9. Gabriel Servera
 10. Francesca Servera
 11. Ernesto Bogon
 12. Margalida Servera
 13. Josep Miquel Servera
 14. Maria Montserrat Brunet
 15. Josep Manel Platel
 16. Miquel Morey
 17. Maria Victòria Sancho
 18. Maurizio Caccianiga
 19. Maria Migliccio
 20. Llorenç Lloré

I ara que hem respost a la primera pregunta de la nit, respondrem la segona: ¿Què volem pel nostre municipi?

Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona tenim un objectiu: dur seny i sentit comú a l’ajuntament.

Noltros som propers i accessibles però preparats i sense lligams que ens comprometen. La única ambició política que tenim no és pujar escalons i acabar al parlament, no. La única ambició que tenim és fer d’aquest municipi un lloc millor pels d’aquí i per aquells que ens visiten.

Coneixem tots els racons del municipi i sabem, com voltros, l’evolució que aquest ha experimentat en els darrers anys. En aquest darrer mes hem xerrat amb moltíssimes persones, i totes estan d’acord en una cosa: en el deteriorament del municipi en quant a seguretat, neteja i manteniment. Fallar en aquests aspectes és suspendre en la gestió del municipi. Primer de tot perquè la seguretat és clau en el benestar de tots; segon, perquè ningú se sent bé en un lloc brut i abandonat; i tercer, perquè si les infraestructures que es fan no es mantenen aleshores ens sentim estafats.

Volem avançar que una de les apostes dels Independents serà l’aspecte social i sanitari. Pensam que el creixement, sovint incontrolat, del municipi ha provocat una manca de cohesió en la societat que avui vivim. Treballarem en aquest sentit.

En quant a urbanisme, el nostre objectiu és posar seny. Donar ordre a un descontrol sense mesura que converteix el nostre municipi en un lloc de cada vegada més irreconeixible. El que avui passa al Port Verd, a n’Es Baladres o als voltants de les escoles de Son Servera, pot passar demà a qualsevol carrer d’aquest municipi. Si això passa, què farem? Serà aquest el poble que voldrem? Volem un poble saturat? o un poble habitable?

En aquest sentit els problemes d’aparcament que tot just començam a patir en la totalitat del municipi ja són palesos en el dia a dia de tots. Trobarem solucions.

En aquests darrers anys, hem experimentat una forta pressió urbanística i demogràfica, però el creixement experimentat per una banda no ha estat equilibrat en quant a equipaments per donar-hi servei. La paraula és equilibri. No hi ha hagut equilibri entre el creixement demogràfic i el servei que se li pot donar. La nostra missió serà la de lluitar dia a dia per equilibrar aquesta balança.

Som gent d’aquí i pensam que hi ha partits i partits.

Independents, en aquest sentit, no és un partit. La gent que veis aquí darrera, al costat d’un servidor, és aquí no perquè estimi les sigles d’un partit. La gent que veis aquí damunt és gent que estima Son Servera, uns perquè aquí han nascut, uns altres perquè hi han fet el seu lloc al món.

La política ha de ser un instrument per servir al poble. Volem governar per tots els residents d’aquest municipi i no per uns pocs, resoldrem els problemes de tots, i no farem servilisme polític que només beneficiï a uns pocs. Per fer el programa que aviat presentarem ens hem reunit amb la majoria d’entitats cíviques i culturals del municipi. Això ens dóna un ample ventall de possibilitats per fer un programa complet i hem comprovat des de primera línia la realitat dels problemes que s’han de resoldre a Son Servera, que no són pocs.

Quan governem, ens encarregarem de les petites coses: d’allò quotidià i dels problemes que ens afecten cada dia, perquè molts de petits problemes fan un problema gros, o com diu la dita mallorquina “moltes mosques maten un ase”.

En aquest municipi ha faltat en els darrers anys, molt de seny. El sentit comú sembla que ha estat desterrat de Son Servera. La feina dels Independents està en fer política amb seny i tornar la democràcia al poble. Pensam que hi ha grans buits que perjudiquen la qualitat de vida de tots, i el que volem fer és treballar, i molt, a favor de la qualitat d’aquest municipi en tots els aspectes. Perquè pensam que si aquest municipi té qualitat, aleshores el gaudirem més, ens hi sentirem més bé. Si aquest municipi té qualitat serà un reclam per aquells milers de turistes que cada any ens visiten, amb el benefici que això suposa per a tots. No ens podem permetre perdre més qualitat ambiental. I és que fomentarem la riquesa sense renunciar al benestar, i sense sacrificar la bellesa que caracteritza Son Servera.

Apostarem pel creixement sostenible per no hipotecar el futur del nostres fills i dels nostres nets, per poder gaudir d’aquesta riquesa i benestar per molts d’anys.

Na Catalina Joan, que era la dona del mestre Jaume Fornaris i Taltavull, va escriure una cançó que molts de voltros sabeu i que és la lletra de l’himne de Son Servera, i que diu: “Res te manca per ser hermosa, tot en tu agrada i somriu, des de la vall delitosa fins dalt del puig més altiu.

La vigència d’aquesta lletra perilla.

I per això som aquí.INDEPENDENTS PER SON SERVERA, CALA MILLOR I CALA BONA

27 d’abril, 2007

Sa Coral de Son Servera

Alguns dels Independents varem anar a la presentació del disc i llibre de la coral. Estam orgullosos d'aquesta gent que s'esforça, i que s'ha esforçat durant molts d'anys, per fer cultura a Son Servera quan no sempre ha estat fàcil.
Escrivim aquest post per donar l'enhorabona i els molts d'anys a Sa Coral de Son Servera en els seus primers 25 anys de vida.

21 d’abril, 2007

Gran afluència de públic en el segon Fòrum dels Independents

Unes 150 persones varem gaudir, en la nit de divendres, d'una xerrada sobre l'oli d'oliva en el marc del Fòrum dels Independents. El Sr. Pere Miralles va teixir una conferència d'aquelles que no s'obliden fàcilment. Des d'aquest blog, li volem donar les gràcies per la seva participació en el nostre Fòrum. Són molts els comentaris que ens han arribat expressant el gust que va passar el públic assistent.
Després del Fòrum hi va haver una degustació d'olis d'oliva, en la qual la sala del Centre Cultural La Unió va quedar petita.

17 d’abril, 2007

AGRICULTURA EN EL FORUM INDEPENDENTS: DIVENDRES, DIA 20 D'ABRIL, A LES 21:00 H. AL CENTRE CULTURAL LA UNIÓ.

Creim fermament en la democràcia, i també creim que dotar al nostre municipi d'una taula on es puguin tractar els temes que l'afecten, és una de les coses que cal fer per millorar-lo.
Per això, tenim el plaer de convidar-vos a tots a una nova sessió del nostre Fòrum, que en aquesta ocasió es convertirà en una xerrada sobre la cultura de l'oli a Mallorca i al nostre municipi.
Vàrem crear el Fòrum, del qual l'entrada és gratuïta, perquè sigui una taula oberta als pensaments plurals, sempre i quan siguin respectuosos, per trobar les millors solucions als diferents problemes que afecten al nostre municipi.
Creim que l'agricultura a Son Servera és molt important per moltes raons, i per això s'ha de recolzar sempre, i que s'ha de recolzar i rebre una forta empenta des de les institucions, cosa que no sempre ha estat així.

La xerrada, que du per títol "L´Oli d´Oliva a Mallorca. Passat, present i futur" serà impartida per el Sr. Pere Miralles, (Técnic Agricola, Director de la finca experimental Sa Canova, i vice-president de la denominació d´origen oli de Mallorca), al final de la qual hi haurà un torn obert de paraules.

Us convidam a tots a assistir el proper divendres, 20 d'abril, a les 21:00 h. al Centre Cultural La Unió, on després de la conferència es convidarà a tots els assistents a una degustació dels diferents olis de Mallorca.

02 d’abril, 2007

FORUM INDEPENDENTS

Èxit en el primer Fòrum Independents.
Divendres, dia 30 de Març, a la sala d'actes del poliesportiu de Son Servera, es va dur a terme el primer dels fòrums dels Independents.
Quan varem decidir existir com a partit ho férem per dos motius, el primer d'ells va ser la voluntat de convertir-nos una alternativa real al desgavell que ha experimentat el nostre municipi amb el (des)govern del senyor Ripoll. El segon motiu va ser la voluntat de creació d'un espai de debat amb la participació del poble dels problemes que afecten al nostre municipi, per cercar-hi solucions.
Divendres passat varem complir un dels nostres objectius: portar a la taula a experts en urbanisme perquè donassin una diagnosi i una proposta de futur pel municipi on vivim.

El gran creixement urbanístic que suporta tot el municipi de Son Servera va ser l'eix central del Fòrum, a la primera sessió del qual hi varen assistir prop d'un centenar de persones.
Els quatre arquitectes convidats apostaren per una revisió urgent i profunda de les normes subsidiàries existents, que daten de 1987, quan aleshores Son Servera tenia unes necessitats urbanístiques molt diferents a les actuals.
A la taula rodona s'hi tractaren temes com la construcció al Port Verd o a Es Baladres i la pèrdua de qualitat de vida lligada a l'orgia urbanística descontrolada de pisos i plurifamiliars que suporta el nostre municipi.

Els tècnics presents fóren Norbert Viñas, Josep Manel Dapena, Mateu Carrió i Francisco Pardo, sota la moderació d'Antoni Servera.

La pròxima sessió serà dia 20 d'abril al recent inaugurat Centre Cultural La Unió.

21 de març, 2007

EL PORT VERD, GRIS

Amb les actuals normes subsidiàries
i la permisivitat absoluta de l'ajuntament actual,

ÉS AQUEST EL MUNICIPI QUE VOLEM???

Cap a quina qualitat de vida anam?

20 de març, 2007

EL SOU DELS REGIDORS

Regidora d'educació durant un Consell Escolar

MÉS DE 17.000 EUROS L'ANY!

S'HO GUANYEN???

06 de març, 2007

DEL QUÈ HA FET L’AJUNTAMENT DE SON SERVERA A CALA MILLOR

És aquest el Cala Millor que volem?


La imatge turística preocupa, i molt, a tots els que vivim a —o de— Cala Millor. I és que des de fa molta estona l’abandonament que pateix Cala Millor té un sol responsable: L’Ajuntament de Son Servera. Pensam que ha estat així durant tota la legislatura. Una legislatura marcada per les pujades de sous dels regidors i per uns excessos urbanístics completament descontrolats i desmesurats. Cal recordar a aquest equip de govern, que la majoria d’habitants del municipi serverí viu a Cala Millor, i que si per això no fos poc, els ingressos de la majoria d’habitants d’aquest municipi provenen directament del turisme d’una zona que actualment s’està degradant gràcies a ells.

No sabem a què donen importància els membres de l’actual ajuntament. El que és cert és que per res sembla que en donin a la zona turística de la quals tots en depenem de manera directa.

Amb l’actual legislatura hem vist Cala Millor decaure més aviat que mai.

Són nombrosos els problemes relacionats de manera directa amb la gestió nefasta de l'equip de govern del PP serverí. A poc a poc en aquest blog en farem un repàs.

Avui, però, toca la gestió que ha fet (o no) l'ajuntament serverí a Cala Millor.

Aquí enumeram els problemes evidents que pateixen Cala Millor i Cala Bona gràcies a l’Ajuntament serverí:

 1. Les empreses concessionàries dels serveis de neteja no s’ajusta al que s’espera d’elles en una zona turística.
 2. La neteja i conservació de jardins i mobiliari urbà en la primera i la segona fila es troba en un estat llastimós.
 3. La platja té una manca total de serveis de neteja i papereres.
 4. Les obres que es fan a l’actualitat a Cala Millor, tot i que necessàries, tenen greus mancances d’organització, planificació i control per part dels serveis de l’ajuntament. A causa d’això es produeix brutor i molèsties a les zones limítrofes.
 5. No hi ha manteniment dels punts de llum ni dels carrers, ni del passeig, ni de la platja.
 6. Absència total i absoluta del control i la vigilància per part de les forces d’ordre públic. Passejar després de la posta de sol per Cala Millor o Cala Bona fa por.
 7. No hi ha control sobre la multitud d’excrements d’animals ni de deixalles que omplen les voravies i carrers de Cala Millor. L’absència de campanyes, així com la palesa falta d’interès per part de l’ajuntament, per solucionar aquesta qüestió, ha convertit a la nostra zona costanera en un femater.
 8. No hi ha cap control sobre l’excés de renous i de velocitats. Ni motos, ni cotxes, ni quads respecten velocitats dins el casc urbà, provocant un seriós perill al vianant i una molèstia a aquells que han de patir els renous.
 9. No hi ha cap tipus de regulació estètica en els carrers de la zona costanera.

Aquests són només uns quants dels múltiples problemes que afecten a la gent que viu a la costa serverina.

L’Ajuntament de Son Servera fa un favor molt magre als habitants, als establiments hotelers, als comerços, bars i restaurants de la zona costanera que obren de manera escalonada per rebre els primers turistes de la temporada, ja que es veuen obligats a obrir a una zona bruta, mal organitzada i tenebrosa. L’Ajuntament de Son Servera afirmava fa quatre anys que recolzava els objectius més importants respecte al turisme: la fidelització del turista a un lloc, i la desestacionalització de la zona. Ara sabem que no ha estat cert perquè poc —o res— s’ha fet.

Volíem fets, no paraules.

I ara que venen eleccions, què hem de fer?

Els tornam a votar?


Independents de Son Servera, Cala Millor i Cala Bona

24 de febrer, 2007

INDEPENDENTS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Els Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona trobam que el municipi serverí no pot restar amb els braços plegats observant com l'encalentiment del planeta pot, a curt o mig plaç, fer malbé tot allò que coneixíem. El cas de Nova Orleans n'és només un exemple.

El canvi climàtic ha arribat, i si entre tots no feim alguna cosa per impedir que minvin les emissions de CO2 a l'atmosfera, aleshores el nostre planeta, la nostra illa, el nostre poble, poden canviar per sempre més.
Pensam que donar uns quants exemples del que podem fer per evitar l'encalentiment del planeta només ens pot beneficiar a tots.

QUE PUC FER JO PER FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC?

1-INSTAL.LAR BOMBETES DE BAIX CONSUM.

2-SUBSTITUIR ELECTRODOMÈSTICS PER EQUIPS MÉS EFICIENTS.

3-ANAR A COMPRAR AMB SENALLES REUTILITZABLES O DE LLATA.

4-ANAR AMB BICICLETA O A PEU EN ELS TRAJECTES DE MENYS DE TRES KM.

5-MENAR DE FORMA MODERADA SENSE PASSAR DE LES 2000 R.P.M.

6-COMPRAR A PROP DE CASA I PRODUCTES D’AQUÍ, SÓN MÉS FRESCS I NO VENEN EMBOLICATS.

7-INSTAL.LAR SISTEMES AÏLLANTS A CASA.

8-MODULAR LA CLIMATITZACIÓ DE CA NOSTRA, POSAR UN LÍMIT DE 25º A L’ESTIU I DE 20º A L’HIVERN.

9-UTILITZAR EL TRANSPORT PÚBLIC.


Antoni Servera Servera

22 de febrer, 2007

Presentació

Ens presentam.

Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona” som un partit d’àmbit local que neix per treballar fort pel conjunt del terme municipal de Son Servera. Independents ha sorgit per contribuir democràticament a la política local, així com per participar de manera activa dins les diferents institucions que formen el nostre municipi amb la presentació de candidats a les properes eleccions municipals.

Independents tenim entre els nostres objectius assolir el benestar basat en el respecte mutu, la llibertat individual, la justícia social i la millora contínua i sense pausa del conjunt de la societat serverina.

Independents és un nou partit polític que aplega persones amb ganes de treballar al voltant d’un projecte comú que ens entusiasma. Formam un equip amb inquietuds i sensibilitats diferents, disposades a donar els millors anys de la nostra vida en la millora del municipi.

Independents és un partit basat en les persones i les seves idees, en el respecte a la pluralitat i en la participació de tothom en la millora d’un municipi del qual ens sentiguem orgullosos de pertànyer.

Independents aspiram al govern de Son Servera per assolir un model municipal sense lligadures, una alternativa creïble amb un programa de govern propi. Volem fer del nostre terme un lloc viu i participatiu, dinàmic, modern i obert, un lloc amb arrels, que coneix la seva història i tradicions, i que encara amb il·lusió, el seu futur.

Per això a Son Servera, Cala Millor i Cala Bona... ara Independents!