20 de maig, 2011

Programa dels Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona

Benvolguts veïnats,

Aquest és el programa electoral --la nostra fulla de ruta-- que el grup d’Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona, volem portar a terme al nostre municipi durant els propers quatre anys.

Com a grup polític quasi bé tots ja ens coneixeu. Tots heu vist com ens hem esforçat per anar millorant el poble, i la qualitat de vida de la seva gent. Pensam que això ho hem aconseguit principalment per dos motius:

 • El primer té a veure amb una sèrie de fites aconseguides que representen un abans i un després en la vida quotidiana del nostre poble. Parlam de realitats; com la via de circumval·lació, el nou centre de salut, el nou centre poliesportiu, els carrils cicloturístics, la neteja i cura dels carrers i del patrimoni serverí, la reforma de l’estació amb l’arribada del tren, i tantíssimes altres actuacions que han estat possibles gràcies a la nostra acció política.
 • El segon té a veure amb la nostra manera de ser i de fer feina. Tots heu pogut constatar que el Independents som un grup de gent propera i accessible, gent del poble, que no s’enfila a la parra. Tots ens coneixeu, som al·lots i al·lotes humils i transparents, que ens aferram a la feina fora manies, tant si s’ha de suar com si s’ha d’anar amb corbata. Pensam que aquesta senzillesa ha aconseguit connectar i engrescar la gent, que de cada pic surt més al carrer, ens visiten de més enfora, i posen Son Servera al lloc on es mereix dins el mapa de Mallorca.

Els temps que corren són de vaques magres, tots ho sabem. La crisi ha donat punt al temps de fer vega, xerrades periodístiques i fotos. De totes maneres a nosaltres això no mos tira enrere; precisament quan manquen els recursos econòmics és quan més podem fer valer el nostre millor actiu: la il·lusió, la feina i la humilitat.

Com veureu, al nostre programa no hi apareixen grans inversions innecessàries i no alcançables. Totes les actuacions que proposam són factibles, realistes i positives pel poble. A més, estam convençuts que les podem dur a terme perquè confiam en nosaltres mateixos, tenim experiència i som Independents. No ens devem a cap sigla, ni a cap partit, no actuam amb servilisme de cap a Palma, ni hem de quedar bé amb cap “jefe” gros. Nosaltres només ens devem al nostre municipi, aquesta és la nostra ideologia i el nostre compromís. Som independents per Son Servera! Comptam amb tu! Som independents per tu!


SOCIETAT I BENESTAR

 • Crearem la figura del “policia de barri”, més accessible i proper al ciutadà, fomentant un major civisme i millor convivència veïnal.
 • Instal·larem càmeres de vídeo vigilància a on calgui, per a intentar evitar activitats vandàliques i/o incíviques.
 • Incrementarem la presencia policial durant la temporada turística i a l’hivern.
 • Obrirem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament un capvespre a la setmana.
 • Mantindrem les ajudes assistencials i de caire social.
 • Les famílies nombroses obtindran bonificacions fiscals en els impostos municipals.
 • Fraccionament del pagament de la contribució.
 • Continuarem els esforços encaminats cap a una major conscienciació cívica i mediambiental.
 • Continuarem la tasca de supervisió estricte de neteja i manteniment.
 • Potenciarem l’ús d’un telèfon municipal i del portal web per a que tots els veïnats ens informin de manera anònima sobre incidències (brutor, desperfectes, etc).
 • Crearem una zona infantil coberta i d’interior , per a que els infants puguin jugar a l’hivern quan plou i fa fred (amb un boti boti, gronxadors, etc).
 • Establirem control d’horaris i major manteniment dels parcs infantils.
 • Farem parcs infantils exclusivament per a nins menors de 4 anys.
 • Replantejament de la Plaça Nova com a nou espai lúdic i infantil.
 • Incentivarem la creació d’una associació per a la segona edat, amb un espai propi.
 • Crearem nous marcs de consulta, de diàleg i de debat per a conèixer millor les demandes de la població (assemblees, qüestionaris, consultes populars, etc).


SANITAT

 • Creació d’un Centre de Nit, destinat a l’atenció de persones majors i/o dependents, per a que els seus familiars puguin gaudir d’un major descans i qualitat de vida.
 • Posarem un vehicle habilitat per acompanyar als usuaris del centre de dia i de nit a les seves cases.
 • Consolidarem el servei municipal de menjar a domicili per a persones dependents.
 • Intentarem promoure una borsa de voluntariat social al poble.
 • Continuar fermament amb la implantació del Pla Municipal Antidroga que ja s’està elaborant.


URBANISME

 • Promourem campanyes d’embelliment dels edificis plurifamiliars de tot el municipi, amb incentius especials.
 • Abaratirem les llicències d'obres per a fomentar projectes i incentivar al sector de la construcció i a la resta de gremis vinculats.
 • Intentarem amb tota la nostra fermesa arribar a una solució urbanística definitiva per a la zona de les parcel·les de Ca S'Hereu.
 • Rehabilitarem la Plaça del Mercat: nou ferm, drenatge, teulades, nou accés a l’estació per darrera i banys.
 • Posarem en marxa un Pla de Rehabilitació Integral, per a cases antigues i/o abandonades:
 • Pels propietaris: Facilitant informació i ajudant pels tràmits de totes les subvencions (Normes Subsidiàries, Catàleg de Patrimoni, etc).
 • Pels constructors: Oferint una nova oportunitat de treball i simplificant els tràmits requerits.
 • Conferir al centre del poble una estètica més tradicional i integrada a la nostra idiosincràsia (rètols, senyals, mobiliari, gamma de colors, etc).
 • Rehabilitarem les aceres, suprimint les barreres arquitectòniques, i eixamplarem aquelles on sigui possible.


TURISME

 • Mantindrem un Pla Municipal per a la neteja, ordenació i manteniment diari de la nostra zona turística.
 • Continuarem fent feina amb el Pla de Reactivació Turística.
 • Senyalitzarem les direccions i els noms dels Hotels als principals accessos de Cala Millor, Cala Bona i Costa dels Pins.
 • Incentivarem la fidelització i desestacionalització turística amb plans específics per a turisme esportiu, de naturalesa i cultura.
 • Portarem a terme reunions periòdiques amb els empresaris de la nostra zona.
 • Mitjançant els Serveis Educatius i la Formació per Adults, continuarem organitzant cursos de formació professional en l’àmbit de l’hostaleria, per donar un millor servei al nostre turista.
 • Dotarem de banys públics el passeig de la zona turística, amb el manteniment i higiene adients.
 • Dinamitzarem les platges amb activitats esportives i lúdiques.
 • Portar a terme de manera habitual animacions artístiques i musicals a la zona costanera, per a conferir més vida i ambient al carrer.
 • Exigirem a la demarcació de Costes que es dugui a terme el Projecte de la Façana Marítima de Son Servera.


COMERÇ

 • Fomentarem, en la mesura en que sigui possible, les associacions sectorials o d’empresaris.
 • Donarem continuïtat a les iniciatives ja començades, tal com setmanes temàtiques als restaurants amb preus populars.
 • Portarem a terme campanyes informatives i de suport al Comerç Just.
 • Canalitzarem i facilitarem la informació sobre les ajudes als comerços i subvencions disponibles per a les associacions de comerciants.
 • Potenciarem els nostres comerços amb campanyes promocionals i publicitàries, cercant una marca pel municipi.

ECONOMIA I EMPRESA

 • Facilitarem i simplificarem tots els tràmits administratius municipals per fomentar l’empresa, el treball i l’ocupació.
 • Involucrarem de manera més dinàmica i activa la oficina del SOIB de Cala Millor, per afavorir trobar més llocs de feina i de manera més àgil.
 • Exigirem, abans de qualsevol acord municipal, i des de la nostra posició autònoma i independent, la obtenció de recursos econòmics per a donar sortida a factures impagades per manca de liquides.
 • Seguirem intensificant el control en la despesa pública, i s’aplicaran plans d’austeritat i de reorganització d’organigrames i departaments de l’ajuntament.
 • Oferirem un Servei d’informació per informar activament i ajudar a tramitar subvencions al ciutadans i a les PYMES.
 • Fomnetarem el contacte, la interrelació i la integració dels emprenedors del municipi i de la comarca de Llevant (subvencions a la innovació, crèdits ICO, etc).


AGRICULTURA i PESCA

 • Continuarem amb la tasca de manteniment i neteja de camades i torrents.
 • Continuarem oferint cursos d’aplicador de fitosanitaris.
 • Treballarem per a oferir cursos d’agricultura ecològica (poda, elaboració d’oli, etc) i promoure espais d’interrelació en el món de la pagesia.
 • Procurarem activar i ampliar la xarxa de la Comunitat de Regants amb aigües depurades.
 • Col·laborarem amb les entitats supramunicipals per a incentivar el consum de “Producte Local”.
 • Reivindicarem incansablement a l’autoritat competent la posada en servei de la benzinera d’embarcacions del moll de Cala Bona.


EDUCACIÓ I CULTURA

 • Crearem una Escoleta Municipal per al nins de 0-3 anys a l’antic Centre de Salut.
 • Exigirem l’ampliació del Col·legi “Na Penyal” de Cala Millor.
 • Seguirem apostant per l’Escoleta Matinera.
 • Intentarem ampliar l’ensenyament musical fins a grau mitjà.
 • Promourem una escola de teatre per a la gent major.
 • Crearem una Comissió de Reis Mags.
 • Donarem suport actiu a totes les iniciatives de les associacions culturals i juvenils del nostre poble.
 • Posarem en marxa de bell nou les Jornades d’Estudis Locals.
 • Durem a terme trobades literàries i fomentarem el dia de Sant Jordi.
 • Seguirem promovent la participació activa del ciutadans en les festes patronals del municipi, oferint programacions variades i atractives per a tothom.


PATRIMONI

 • Intentarem, amb l’ajut dels veïns, la recuperació del Patrimoni Cultural Local amb la finalitat de crear un Museu de Patrimoni Serverí.
 • Crearem i publicarem una ruta de patrimoni històric .
 • Instal·larem el Pastoret de la Pesta de manera fixa i definitiva, amb una llegenda explicativa sobre aquest episodi del nostre poble.
 • Seguirem millorant la infraestructura històrica del poble:
 • Rehabilitació i il·luminació permanent del Pont d’en Calet.
 • Rehabilitació dels Rentadors, creant una zona per a descansar i berenar.
 • Elaborarem Plans de Conservació del Patrimoni Etnològic (molins, sínies, talaiots, etc).


JOVENTUT

 • Instal·larem una pista homologada i permanent per a skate.
 • Dotarem cabines d’assaig per als grups de música; insonoritzades, amb accessos controlats (horaris i DNI) i amb les infraestructures mínimes (moqueta, preses de corrent, taula de mescla, microfonia, columnes de veu i bateria).
 • Celebrarem assemblees per al jove ciutadà, només dedicades i especifiques per a la joventut.
 • Habilitarem una zona rural del municipi com a centre de dinamització social: campaments, granja-escola, cases de colònies.
 • Fomentarem un major intercanvi de coneixements entre padrins i joves, mitjançant trobades, tallers i activitats conjuntes.


MOBILITAT I TRANSPORTS

 • Promourem el desplaçament a peu i en bicicleta pels nuclis urbans del municipi de Son Servera.
 • Replantejarem el tràfic de determinats carrers de la zona turística, per a facilitar i agilitzar els accessos i les sortides a la mateixa.
 • Establiment d’aparcaments amb Zona Blava gratuïta amb temps limitat, durant els horaris comercials dels dies feiners al nucli turístic.
 • Farem accessos pels vianants des de Son Gri, Son Comparet i el Clot Fiol cap al nucli urbà del poble, per a que hi puguin anar a peu i fora perill de travessar carreteres.
 • Eixamplarem la carretera de Son Sard a la Costa dels Pins i la de Son Servera a la Font dels Molins, habilitant-hi un carril bici.
 • El Bus Urbà el reconvertirem com a bus llançadora del tren des de Costa dels Pins – Cala Bona – Cala Millor, i traspassarem el seu cost als Serveis Ferroviaris.


ESPORTS

 • El Centre Poliesportiu Es Pinaró es convertirà en el centre de referència esportiva de la comarca, tant en nombre de socis com en nombre d’activitats disponibles (natació, aquagym, futbol 7, futbet indoor, fitness, etc).
 • Continuarem apostant pels esports nàutics.
 • Fomentarem l’esport Serverí d’elit amb un programa específic d’ajudes i subvencions.
 • Seguirem apostant per les Escoletes Municipals.
 • Incentivarem l’associacionisme en l’esport individual i alternatiu.


MEDI AMBIENT

 • Intentarem assessorar i canalitzar les subvencions a les vivendes unifamiliars per a la instal·lació d’energies renovables (plaques solars, molins etc.)
 • Reduirem la contaminació lumínica del terme.
 • Elaborarem un Pla de Neteja i Manteniment dels Boscos.
 • Incentivarem un Programa d’Energies Renovables i Sostenibles.
 • Ampliarem la Xarxa d’Itineraris Rurals del municipi.
 • Promourem el voluntariat mediambiental (Ressembra d’arbres).
 • Continuarem apostant pel reciclatge i la recollida selectiva.
 • Portarem a terme campanyes porta a porta per a identificar i posar el Xip als cans del municipi.
 • Facilitarem informació constantment als ciutadans sobre els horaris de recollida, les freqüències, etc.
 • Crearem zones de Pipicans.
 • Continuarem duent a terme l’Agenda Local 21.

  COMARCA

  Apostarem per a la creació de la Mancomunitat del Llevant, per mancomunar serveis i millorar la gestió d’alguns recursos (incineració de fems, caneres comarcals, ampliació d’atractius turístics, transports interurbans, lloguer de taules, cadires, carpes,etc).